1

ครูนำนักเรียนทำบุญ
ปีการศึกษา 2560

260

วันไหว้ครู 
ปีการศึกษา 2560

3

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
ปีการศึกษา 2560

4

ทัศนศึกษาคลองวังเจ้า
ปีการศึกษา 2560

5

ถวายผ้าป่า 
ปีการศึกษา 2560

6

อบรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
ปีการศึกษา 2560
 

8 MEP อบรมศักยภาพครู (MEP) 

ปีการศึกษา 2560

9 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ปีการศึกษา 2560

10แห่เทียนจำนำพรรษา

ปีการศึกษา 2560 

11 5

ประเมิน 5 ส
ปีการศึกษา 2560 

12

อบรมสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2560 

13

พระธรรมเทศนากันณ์
ปีการศึกษา 2560 

14

ตลาดนัดเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 

15

เดินวสนสนามเฉลิมพระเกียรติ
ปีการศึกษา 2560 

16

ค่ายคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2560 

17

วันอาเซียน
ปีการศึกษา 2560 

18

วันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2560 

19

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2560 

20

กิจกรรม "หนึ่งใจให้ธรรมะ"
ปีการศึกษา 2560 

21

ประเมินกตปน. ครั้งที่2
ปีการศึกษา 2560 

22

เทศน์มหาชาติ
ปีการศึกษา 2560 

 

 

ผอขจรยศ

นายขจรยศ บุรุษศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง

ลิงค์ที่น่าสนใจ