การแตกไฟล์ Zip เป็นโฟล์เดอร์

หลังทำการโหลดไฟล์ Zip แล้ว

 

490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109

  

     1. คลิกขวาไฟล์ที่เราโหลดมา (ตัวอย่างคือชื่อไฟล์ รายชื่อนักเรียนปี 61.rar )

     2. คลิกขวา เลือกคำสั่ง แยกไฟล์ที่นี่ (Extract Here)

 

ตัวอย่าง

แตกไฟล

 

 แตกไฟลเสรจ

490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109

 

ผอขจรยศ

นายขจรยศ บุรุษศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง

ลิงค์ที่น่าสนใจ