ดาวน์โหลด QR Code

เช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ea847ffc20a9e4ccb9fb8bf1d174840at

** หมายเหตุ

-เข้าสู่ระบบ เช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวฯ ได้ด้วยการคลิก รูปบัตร

-ดาวน์โหลดบัตรสแกน QR Code ได้ด้วยการคลิก ดาวน์โหลดบัตร

  

บตร ป3 1

ดาวน์โหลดบัตร ป.3/1

 

บตร ป3 2

ดาวน์โหลดบัตร ป.3/2

 

บตร ป3 3

ดาวน์โหลดบัตร ป.3/3

 

บตร ป3 4

ดาวน์โหลดบัตร ป.3/4

 

บตร ป3 5

ดาวน์โหลดบัตร ป.3/5

 

บตร ป3 6

ดาวน์โหลดบัตร ป.3/6

 

ea847ffc20a9e4ccb9fb8bf1d174840at

 

 

ผอขจรยศ

นายขจรยศ บุรุษศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง

ลิงค์ที่น่าสนใจ