ดาวน์โหลด QR Code

เช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ea847ffc20a9e4ccb9fb8bf1d174840at

** หมายเหตุ

-เข้าสู่ระบบ เช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวฯ ได้ด้วยการคลิก รูปบัตร

-ดาวน์โหลดบัตรสแกน QR Code ได้ด้วยการคลิก ดาวน์โหลดบัตร

  

บตร ป6 1

ดาวน์โหลดบัตร ป.6/1

บตร ป6 2

ดาวน์โหลดบัตร ป.6/2

  

บตร ป6 3

ดาวน์โหลดบัตร ป.6/3

 

บตร ป6 4

ดาวน์โหลดบัตร ป.6/4

 

 บตร ป6 5

ดาวน์โหลดบัตร ป.6/5

 

บตร ป6 6

ดาวน์โหลดบัตร ป.6/6

ea847ffc20a9e4ccb9fb8bf1d174840at

ผอขจรยศ

นายขจรยศ บุรุษศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง

ลิงค์ที่น่าสนใจ