ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym)

“พลิกโฉมโรงเรียน ต้องอ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL”

kapook 30608

 

01 ตบมือ ตบตัก ตับไหล่ : https://youtu.be/ad2tLnXZs-w

02 ผีตัวดำ : https://youtu.be/bTNdDKGhUe0

03 โย โย่ : https://youtu.be/WU6ZUjufMwc

04 กุ๊ก กุ๊ก ไก่ : https://youtu.be/zQ7XukfVrIg

05 ดื่มนม : https://youtu.be/ARbNxPA_3h8

06 ฝนตก : https://youtu.be/o9M_gg_ffTc

07 เมาคลี : https://youtu.be/NFRUkmrxZAg

08 หนูมาไว้ผมเปีย สระ เอีย : https://youtu.be/ItyXvFyKHxI

09 กินไข่ : https://youtu.be/EqpPAKK0Y68

10. แม่ไก่อยู่ในตะกร้า : https://youtu.be/gIPuhxPlykE

11 ความสุขอยู่ในใจฉัน : https://youtu.be/chIU3dM-ADk

12 ประโยค 3 ส่วน : https://youtu.be/67Vf15qO5sk

13 ลู ลา เล : https://youtu.be/24xoGS34JAw

14 16 จังหวะ : https://youtu.be/bdm9Z0haLys

15 อึ่งอ่าง : https://youtu.be/kNB1nqCGNSA

16 จับใจ : https://youtu.be/3AAyJNVuYto

17 กรรไกร ไข่ ผ้าไหม : https://youtu.be/NpPwdL9hfXs

18 เซิ้งอีสาน : https://youtu.be/ZyRMYjIihO8

19 ยี่สิบม้วน : https://youtu.be/Ikbrj2DmvvQ

20 ตบมือ 5 ครั้ง : https://youtu.be/VTMGfFJoMZg

21 ดอนเจดีย์ : https://youtu.be/DbWvaLcrKgU

22 A B C Song : https://youtu.be/aT-ms9hdy0E

23 ศูนย์ สอง ห้า สิบ : https://youtu.be/JJXSqAaswww

24 จับหัว จับหู จับไหล่ : https://youtu.be/W-kz8JPjnoc

25 ปลูกผัก : https://youtu.be/bsVWm0_QVUk

26 Seven : https://youtu.be/LnSoFdRDtPg

27 1-2-3 ซ้าย ขวา : https://youtu.be/0olTanG67ec

28 อยากกินไข่พะโล้ : https://youtu.be/YopvP5d_8Q0

29 นิ้วมือสวัสดี : https://youtu.be/pAaO7GrcHJo

30 มือ ตัก ตัก มือ : https://youtu.be/praBRnYIZXA

31 จำ จำ จำ : https://youtu.be/7SmkD1Lv6E4

32 อยู่ไกลเพียงไหน : https://youtu.be/zdxIX_KxDa8

33 มือข้างหนึ่ง : https://youtu.be/EsjxS1ztv-E

34 อย่าเกียจคร้าน : https://youtu.be/lCApJ9oTTug

35 ละเมอ : https://youtu.be/WtuIhgkwaGE

baby fairy 12