บริษัท อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

 

เนื่องจากเรายังไม่สามารถกลับเข้าไปโรงเรียนได้

ด้านล่างนี้เป็นลิ้งค์สำหรับ
(1) คลิปการสอนตามหัวข้อการเรียน และ
(2) อีบุคส์หนังสือเรียน

ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่นักเรียนจะกลับเข้าโรงเรียนในวันที่ 1 ก.ค. ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อนักเรียนคลิกตามลิ้งค์ด้านล่างนี้แล้ว ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก (ในครั้งต่อๆไปจะไม่ต้องกรอกอีก) เมื่อเข้าไปในหน้าเว็ปไซต์แล้ว ให้เปิดอีบุ๊คหรือคลิปเรียนสรุปได้เลย

ป.1 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP1M
ป.1 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP1L
ป.1 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathp11
ป.1 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scip11
ป.1 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comp1
ป.1 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-SocialP1
ป.1 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hisp1
ป.1 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Smilep1

ป.2 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP2M
ป.2 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP2L
ป.2 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathp21
ป.2 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scip21
ป.2 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comp2
ป.2 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-SocialP2
ป.2 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hisp2
ป.2 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Smilep2

ป.3 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP3M
ป.3 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP3L
ป.3 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathp31
ป.3 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scip31
ป.3 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comp3
ป.3 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-SocialP3
ป.3 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hisp3
ป.3 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Smilep3

ป.4 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP4M
ป.4 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP4L
ป.4 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathp41
ป.4 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scip41
ป.4 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comp4
ป.4 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-SocialP4
ป.4 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hisp4
ป.4 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Smilep4

ป.5 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP5M
ป.5 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP5L
ป.5 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathp51
ป.5 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scip51
ป.5 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comp5
ป.5 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-SocialP5
ป.5 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hisp5
ป.5 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Smilep5

ป.6 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP6M
ป.6 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiP6L
ป.6 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathp61
ป.6 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scip61
ป.6 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comp6
ป.6 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-SocialP6
ป.6 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hisp6
ป.6 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Smilep6

====================

ม.1 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-Thaim1m
ม.1 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-Thaim1l
ม.1 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathm11
ม.1 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scim11
ม.1 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comm1
ม.1 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-Socialm1
ม.1 พระพุทธศาสนา https://www.aksorn.com/OLN-Budm1
ม.1 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hism1
ม.1 หน้าที่พลเมือง https://www.aksorn.com/OLN-Citim1
ม.1 ภูมิศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Geom1
ม.1 เศรษฐศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Ecom1
ม.1 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Engm1

ม.2 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-Thaim2m
ม.2 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-Thaim2l
ม.2 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathm21
ม.2 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scim21
ม.2 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comm2
ม.2 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-Socialm2
ม.2 พระพุทธศาสนา https://www.aksorn.com/OLN-Budm2
ม.2 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hism2
ม.2 หน้าที่พลเมือง https://www.aksorn.com/OLN-Citim2
ม.2 ภูมิศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Geom2
ม.2 เศรษฐศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Ecom2
ม.2 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Engm2

ม.3 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-Thaim3m
ม.3 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-Thaim3l
ม.3 คณิตศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Mathm31
ม.3 วิทยาศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Scim31
ม.3 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-Comm3
ม.3 สังคมศึกษา https://www.aksorn.com/OLN-Socialm3
ม.3 พระพุทธศาสนา https://www.aksorn.com/OLN-Budm3
ม.3 ประวัติศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Hism3
ม.3 หน้าที่พลเมือง https://www.aksorn.com/OLN-Citim3
ม.3 ภูมิศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Geom3
ม.3 เศรษฐศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-Ecom3
ม.3 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-Engm3

====================

ม.4 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiM4M
ม.4 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiM4L
-
ม.4 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน https://www.aksorn.com/OLN-Mathm4M
ม.4 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม https://www.aksorn.com/OLN-Mathm4S
-
ม.4 ฟิสิกส์ https://www.aksorn.com/OLN-ScitechM4Phy1
ม.4 เคมี https://www.aksorn.com/OLN-Scitechm4Chem1
ม.4 ชีววิทยา https://www.aksorn.com/OLN-Scitechm4Bio1
ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ https://www.aksorn.com/OLN-ScitechM4Earth1
ม.4 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-CSm4
-
ม.4 พระพุทธศาสนา https://www.aksorn.com/OLN-BudM4
ม.4 ประวัติศาสตร์ไทย https://www.aksorn.com/OLN-HisM46ThHis
ม.4 ประวัติศาสตร์สากล https://www.aksorn.com/OLN-HisM46WHis
ม.4 หน้าที่พลเมือง https://www.aksorn.com/OLN-CivM46
ม.4 ภูมิศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-SocM46Geo
ม.4 เศรษฐศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-EconM46
-
ม.4 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-EngM4Upl


ม.5 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiM5M
ม.5 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiM5L
-
ม.5 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน https://www.aksorn.com/OLN-Mathm5M
ม.5 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม https://www.aksorn.com/OLN-Mathm5S
-
ม.5 ฟิสิกส์ https://www.aksorn.com/OLN-ScitechM5Phy1
ม.5 เคมี https://www.aksorn.com/OLN-Scitechm5Chem1
ม.5 ชีววิทยา https://www.aksorn.com/OLN-Scitechm5Bio1
ม.5 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ https://www.aksorn.com/OLN-ScitechM5Earth1
ม.5 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-CSm5
-
ม.5 พระพุทธศาสนา https://www.aksorn.com/OLN-BudM5
ม.5 ประวัติศาสตร์ไทย https://www.aksorn.com/OLN-HisM46ThHis
ม.5 ประวัติศาสตร์สากล https://www.aksorn.com/OLN-HisM46WHis
ม.5 หน้าที่พลเมือง https://www.aksorn.com/OLN-CivM46
ม.5 ภูมิศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-SocM46Geo
ม.5 เศรษฐศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-EconM46
-
ม.5 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-EngM5Upl


ม.6 ภาษาไทย หลักภาษา https://www.aksorn.com/OLN-ThaiM6M
ม.6 ภาษาไทย วรรณคดี https://www.aksorn.com/OLN-ThaiM6L
-
ม.6 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน https://www.aksorn.com/OLN-Mathm6M
ม.6 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม https://www.aksorn.com/OLN-Mathm6S
-
ม.6 ฟิสิกส์ https://www.aksorn.com/OLN-ScitechM6Phy1
ม.6 เคมี https://www.aksorn.com/OLN-Scitechm6Chem1
ม.6 ชีววิทยา https://www.aksorn.com/OLN-Scitechm6Bio1
ม.6 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ https://www.aksorn.com/OLN-ScitechM6Earth1
ม.6 วิทยาการคำนวณ https://www.aksorn.com/OLN-CSm6
-
ม.6 พระพุทธศาสนา https://www.aksorn.com/OLN-BudM6
ม.6 ประวัติศาสตร์ไทย https://www.aksorn.com/OLN-HisM46ThHis
ม.6 ประวัติศาสตร์สากล https://www.aksorn.com/OLN-HisM46WHis
ม.6 หน้าที่พลเมือง https://www.aksorn.com/OLN-CivM46
ม.6 ภูมิศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-SocM46Geo
ม.6 เศรษฐศาสตร์ https://www.aksorn.com/OLN-EconM46
-
ม.6 ภาษาอังกฤษ https://www.aksorn.com/OLN-EngM6Upl

#อักษรเจริญทัศน์