กิจกรรม Open House 58

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ป.6 ปี 58

พิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย

รับการตรวจประเมินภายในจาก สพท.กพ.1

โครงงานอาชีพจากการเรียนรู้ภูมิปัญญา

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นป.1 ปี 59

เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการสอน

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง

12654165 882296128555185 7558786009202699266 n

ค่ายธรรมวัดหนองปิง ป.5 ห้อง 4,5,6

12654295 880938752024256 1943131194011317081 n

ค่ายธรรมวัดหนองปิง ป.5 ห้อง 1,2,3

12715605 880936292024502 8339951724680973365 n

ต้อนรับคุณครูจุฑารัตน์และคุณครูนิภา

12592554 877412269043571 3450194321285245734 n

เปิดกองยุวกาชาด ป.5

12573859 874018169382981 1228550482939854937 n

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

12523029 870748603043271 8092050737945276033 n

ต้อนรับครู อภิญญา พันธุ์มี

12541068 870179319766866 9098660302593447657 n

สอบ Pre NT

12552882 869635199821278 4635034128427548990 n

วันครู ปี59

12494815 868157316635733 5607806056056910436 n

เดินทางไกลลูกเสือ ป.4-ป.5

12509721 867560556695409 3619670641066731426 n

สอบ Pre O-Net

12472243 864491283669003 946489295215509462 n

วันเด็กแห่งชาติ ปฐมวัยวัดคูยาง

12573777 867555046695960 6979329095128017868 n

เดินทางไกลลูกเสือ ป.1-ป.3

12419049 858652114252920 1570083682871055368 o

wow christmas 

920722 812996625513041 2324025742671696618 o

ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 920182 809926245820079 858961607182791537 o

เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด  58

12342414 851345901650208 4342192253669798925 n

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ปี58

12274489 848170205301111 4492716109645419747 n

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ปี2558

12346554 848174758633989 2212575995733037303 n

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

12342412 845363898915075 3441298155792950492 n

สอบธรรมะ ชั้นโท ตรี เอก

IMG 1125

ทัศนศึกษา ห้องคณิต

12279177 841924432592355 7493079237881397363 n

ค่าย ENGLISH CAMP

12246807 841164942668304 8572232008719025995 n

ทัศนศึกษา ห้องวิทย์

  11254224 839609892823809 1464148331300939740 n

ประชุมผู้ปกครอง ห้องMEP

  11059629 836840849767380 495746081278509401 n

ปรับปรุงอาคารเรียน 2

12241439 836543769797088 805298010187209400 n

โครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ

12191504 836541813130617 5005324278796617458 n

ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

  12208435 836537013131097 5029157622022781545 n

 ร่วมงานกฐินพระราชทาน

  12065815 836530029798462 6616400133577422365 n

กิจกรรม Family Rally

12193869 836527409798724 2189473463301744793 n

ร่วมงานกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพง

  12193566 836520389799426 3899712699149014811 n

THANK YOU PARTY 3IN1

  12009664 1011330668887115 8380715070042042142 n

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  12227820 836512306466901 8841009017420650099 n

การแข่งขันกีฬาภายใน ปี58

  12009592 772170509595653 1698683342431339411 n

 งานเลี้ยงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษีณ

  12036668 771865229626181 8433402228233658689 n

งานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษีณ ปี58

12043066 769188939893810 4054973231271566763 n

นิทรรศการศิลปะ

  12004909 766560333490004 1669139044562753183 n

 ทัศนศึกษาน้อมมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณ

  12003351 764030753742962 8775983457433094935 n

 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี58

11951828 758157250996979 8098747229500723871 n

  ค่ายกินพอดีไม่มีอ้วน

 11947628 756808074465230 1310790292576431371 n

 งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรม

11951929 755466211266083 4631029237903116634 n

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ในแข่งขันทักษะวิชาการ ปี58

 11954817 755544151258289 3481306805080355388 n

ทัศนศึกษา ป.3

  11924278 755460747933296 5931280179215064311 n

 การแข่งขันทักษะวิชาการปี 58

  11885256 876104192476534 5486089632012366130 n

      ทัศนศึกษา ป.1

  11863473 75199482161153689 n

กิจกรรมสัปดาวิทย์ ปี 58

11846723 923398001032756 931620714983818181 n

ทัศนศึกษา ป.6

  11889611 925207764185113 204558344836701813 n

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎ

  11889528 748784998600871 3556499968271460477 n

      กิจกรรมวันแม่ ปี 58

  11836874 748870081925696 3390735524543348091 n

ประกวดเด็กดีมีคุณธรรม ปี 58

11828819 746245898854781 3113918022858380672 n

ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีวัคซีน

  11027967 751841948295176 50018285226269702 n

  ทัศนศึกษา ป.2 

  11828787 921159397923283 4881160325777371459 n

      สัปดาห์อาเซียน ปี 58

  11800453 746251332187571 8793066908364536660 n

ทัศนศึกษา ป.5

11825768 746247748854596 6195750023784689881 n

บูรณาการอาเซียน ป.3

  11817212 10153378805885743 2869019049729693959 n

  กีฬากลุ่มโรงเรียนวัดคูยาง ปี 58

  11665750 863327780415355 3395731048228426203 n

      แข่งขันฟุตบอล ปตท.สผ. คัพ

  11817044 740939582718746 6581012970818245069 n

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2558

11781759 739806016165436 7283794526970147343 n

ค่ายรักการอ่าน

  11224207 740298506116187 4215539002540688388 n

  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4

 sdsdsd

      ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

  11745922 738311566314881 965942774175372576 n

เทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย

11539761 736529036493134 5745577484379786541 n

บูรณาการอาเซียน ป.5

11694016 733207690158602 2081332811277044059 n

ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

 11695408 732458266900211 2080992734103398435 n

  อบรมครู (คลังข้อสอบออนไลน์)

  11693977 732449626901075 8310207229148286887 n

บูรณาการอาเซียน ป.6

11745498 732441886901849 390334211l923620235 n

โครงการพัฒนาผู้ปกครองปฐมวัย

  11692797 727744457371592 270370668093748702 n

  พิธีสวนสนามลูกเสือ ปี 58

1896784 727622014050503 952822664470897772 n

 อบรม BBL

  11535866 725325370946834 5520885196394594052 n

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดปี 58

10443552 723730661106305 5015265925963030821 n

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

 h5 n

  กิจกรรมวัดประเมินผลการเรียนรู้

11390255 718381298307908 2294719095275784151 n

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

11011027 721314704681234 8007664581256602165 n

ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ปี58

10550903 717907815021923 1227355306314080946 n

กิจกรรมบำเพ็ญบุญ

11391745 718314104981294 3315460699545808851 n

พิธีไหว้ครู ปี58

11401466 717902811689090 3213412984893993318 n

การอบรม การเงิน บัญชีพัสดุ

11426325 717017115110993 5607662237345017869 n

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี58

11391498 712379118908126 485470457093928055 n

พิธีทำบุญโรงเรียน ปี58

11351230 712397898906248 2271623677310836512 n

OPEN HOUSE ปี58

 

 

ผอขจรยศ

นายขจรยศ บุรุษศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง

ลิงค์ที่น่าสนใจ